Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen palvelualueen toiminta-ajatuksena on tuottaa hoitotakuun asettamissa määräajoissa riittävät avoterveydenhuollon palvelut, mukaan lukien ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, sairaanhoito, terapiapalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut ja suun terveydenhuolto.

Terveyspalvelut ovat osa hyvinvointipalveluja. Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on ihmisten hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä, elämänhallintaa sekä terveyttä ja turvallisuutta edistävien perus- ja erityispalveluiden tuottaminen kuntalaisille – myös seudullisina ja rajat ylittävinä palveluina.