Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen tehtävänä on huolehtia sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä. Sen tarkoituksena on parantaa kuntalaisten edellytyksiä omaan elämänhallintaan sekä valmiuksia itsenäiseen suoriutumiseen. Sosiaalipalvelut tukevat, neuvovat ja auttavat kuntalaisia erilaisissa sosiaalisissa ja taloudellisissa tilanteissa.

KORONA-NEUVONTA:

Korona-neuvonta/toimeentulotuki ma-pe klo 9-15 puh. 02 761 2546
Korona-neuvonta/toimeentulotuki ja perhesosiaalityö ma-pe klo 9-15 puh. 02 761 2547
Korona-neuvonta/vammaispalvelut ma-pe klo 9-12 puh. 02 761 2548