Perhepalvelut

Loimaalla perhepalvelujen palveluvalikossa on lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaaliohjaus. Perhepalvelut järjestävät myös tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa ja palveluvalikoimaan kuuluvat lisäksi tuettujen sekä valvottujen tapaamisten ja vaihtojen järjestäminen. Perhepalveluja toteutetaan sosiaalihuoltolain mukaisesti.

Perhepalvelut auttavat perheitä tilanteissa, jossa tarvitaan tukea sairastumisen tai elämänkriisin vuoksi, tai perheen oma verkosto on pieni tai etäällä.

Perhetyö

Perhetyö on arjessa tapahtuvaa tilapäistä ja ennaltaehkäisevää tukea. Tuki ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta.  Palvelu tähtää etsimään ratkaisuja, tukemaan toimintakykyä, tukiverkoston rakentamista ja vanhemmuutta.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua. Tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä yhteistyössä perheen kanssa. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin ja muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään esim. raskauteen, kriisitilanteisiin, monilapsisten perheiden arjen tueksi, vanhemman uupumuksen ja masennusajan avuksi. Kotipalvelua ei myönnetä pelkkään siivouksen tarpeeseen, vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun tueksi eikä parisuhteen hoitoon.

Säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään yleensä maksu, mikä määräytyy perheen tulojen sekä perhekoon mukaan.

Tukihenkilö- ja tukiperhepalvelut

Lapsiperheillä on mahdollisuus saada tukihenkilö- tai tukiperhepalveluita osana sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita.

Tällä hetkellä tukihenkilöä tai tukiperhettä voi joutua jonottamaan.

Haluatko tukihenkilöksi loimaalaiselle lapselle tai nuorelle? Tutustu esitteeseen ja ole yhteydessä!

Tuetut ja valvotut tapaamiset ja vaihdot

Perhepalveluiden henkilökunta hoitaa tuetut ja valvotut tapaamiset sekä vaihdot.

Näitä palveluita on mahdollisuus toteuttaa sosiaalityöntekijän, tai lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä.