Lastenvalvoja

Isyyden selvittäminen

Jos lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään tai isyyttä ei ole tunnustettu ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa, selvitetään lapsen isyys lastenvalvojan luona lapsen synnyttyä. Mikäli lapsen isyys ei ole varma ja se halutaan tutkia oikeusgeneettisellä tutkimuksella, lastenvalvojan tapaamisella voidaan ottaa asianosaisista dna-näytteet.

Äitiyden selvittäminen 

1.4.2019 voimaan tuli äitiyslaki ja sen mukaan, jos lapsen synnyttänyt äiti on saanut hedelmöityshoitoa yhdessä naispuolisen kumppaninsa tai aviopuolisonsa kanssa ja lapsi on syntynyt hoidon tuloksena, voidaan myös toisen äidin vanhemmuus vahvistaa äitiyden tunnustamisen perusteella. Äitiys täytyy erikseen tunnustaa ja vahvistaa siis myös silloin, kun vanhemmat ovat keskenään avioliitossa lapsen syntyessä.

Äitiys voidaan tunnustaa, jos raskaus on alkanut 1.4.2019 jälkeen hedelmöityshoidolla anonyymin luovuttajan sukusoluilla ja vanhemmilla on esittää asiasta hoitosuostumus.

Sopimukset lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta

Eroavat vanhemmat voivat sopia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. 1.12.2019 alkaen vanhemmat voivat sopia myös muun henkilön kanssa, että lapsen huolto uskotaan vanhempien tai toisen vanhemman ohella kyseiselle henkilölle. Lastenvalvoja auttaa asioiden selvittelyssä ja sopimuksen teossa sekä vahvistaa sopimukset, jos ne ovat lapsen edun mukaisia.

Sopimukset lapsen elatuksesta

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, elatusapu voidaan vahvistaa sopimuksella lastenvalvojan luona. Lastenvalvoja auttaa asioiden selvittelyssä ja sopimuksen teossa sekä vahvistaa sopimukset, jos ne ovat lapsen edun mukaisia.

Adoptio

Adoptio tarkoittaa lapseksiottamista. Lisätietoja niin kotimaisista kuin ulkomaisista adoptioista ja lapsen antamisesta adoptoitavaksi antaa Pelastakaa Lapset ry.

Kansainvälisistä adoptioista tietoa antaa Interpedia ry.