Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on oppilashuollon palvelu, jonka tarkoituksena on oppilaskeskeinen, suunnitelmallinen ja kokonaisvaltainen toiminta.

Opiskeluterveydenhuolto on alle 18-vuotiaille maksutonta. Sen jälkeen osa maksuista määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti. Ehkäisevät palvelut, kuten terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille.

Työssä painottuvat terveyden edistäminen, terveyskasvatus, terveysongelmien ennaltaehkäisy, yhteistyö kouluyhteisöjen kanssa sekä yhteydenpito oppilaan kotiin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös kouluyhteisön terveyden ja turvallisuuden edistäminen.

Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä

  • oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • terveydenhoitajan tekemät terveystarkastukset vuosittain
  • terveydenhoitajan ja koululääkärin tekemät laajat terveystarkastukset 1., 5. ja 8. -9 luokan oppilaille. On tärkeää ja toivottavaa, että huoltaja on mukana lääkärintarkastuksissa.
  • lääkärin tarkastus toisen asteen opiskelijoille
  • vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
  • oppilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä jatkotutkimuksiin ja –hoitoon ohjaaminen
  • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
  • koulutapaturmien ensiapu

Kouluterveydenhuollon painopiste on ennaltaehkäisevissä terveystarkastuksissa.

Liikuntatunteja varten huoltaja antaa selvityksen oppilaan sairaudesta tai esteestä liikunnanopettajalle. Tarvittaessa toimitetaan lääkärin todistus, jos kyse on pidempiaikaisesta esteestä.

Pitkäaikaissairaudet hoidetaan terveyskeskuksessa omalla lääkärillä, erikoissairaanhoidossa tai muualla.

Akuutit sairaudet todetaan ja hoidetaan terveyskeskuksessa,
ajanvaraus puh. 02 761 2020.

Kouluterveydenhoitajat

Jokaisella koululla on oma kouluterveydenhoitaja. Koululääkärin ajanvaraus tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

Keskuskoulu, Mellilän Asemanseudun koulu ja Kauhanojan koulu
Terveydenhoitaja Ella-Riikka Eskola
Puhelinaika klo 8.00-8.30
Puh. 02 761 2329 / 050 569 2317

Puistokadun koulu
Terveydenhoitaja Eija Ahonen
Puhelinaika ja vapaa vastaanottoaika klo 10.15-11.15
Puistokadun koulu ja lukio: ma, ke-pe
Puh. 02 761 2327 / 040 526 7271 (tekstiviestit) / Wilma-viestit

Puistokadun koulu /Alastarolta siirtyneet oppilaat
Terveydenhoitaja Johanna Nepponen
Puistokadun koululla keskiviikkoisin ja torstaisin
Vapaa vastaanottoaika klo 10:15-11:15
Puhelinaika ma ja pe klo 8:00-8:30, ti, ke ja pe klo 10:15-11:15
Puh. 02 761 2307 / 050 311 4737

Hirvikosken yhtenäiskouluMetsämaan koulu ja Niinijoen koulu
Terveydenhoitaja Sanna Kankare
Puhelinaika klo 8.00-8.30
Puh. 02 761 2328 / 050 596 4482

Hirvikosken yhtenäiskoulun harjaantumisopetus
Terveydenhoitaja Eija Ahonen
Puhelinaika ja vapaa vastaanottoaika klo 10.15-11.15
n. 1 x kk (to)
Puh. 02 761 2327 / 040 526 7271 (tekstiviestit) / Wilma-viestit

Kirkonkylän koulu, Oripään koulu
Terveydenhoitaja Johanna Nepponen
Kirkonkylän koululla maanantaisin
Oripään koululla perjantaisin
Puhelinaika ma ja pe klo 8:00-8:30, ti, ke ja pe klo 10:15-11:15
Puh. 02 761 2307 / 050 311 4737

Opiskelijaterveydenhuolto

Novida Loimaan lukio (ma, ke-pe)
Terveydenhoitaja Eija Ahonen
Puhelinaika ja vapaa vastaanottoaika klo 10.15-11.15
Puh. 02 761 2327 / 040 526 7271 (tekstiviestit) / Wilma-viestit

Novida-ammattiopisto ja lukio
Myllykyläntien ja Turuntien yksiköt
Terveydenhoitaja Eevamaija Verho
Puhelinaika ma-to klo 9.30-10.30
Puh. 02 761 2331 / 050 311 4670 (tekstiviestit) / Wilma-viestit

Novida-ammattiopisto Hämeentien yksikkö
Terveydenhoitaja Johanna Nepponen
Hämeentien yksikössä tiistaisin
Vapaa vastaanottoaika klo 10:15-11:15
Puhelinaika ma ja pe klo 8:00-8:30, ti, ke ja pe klo 10:15-11:15
Puh. 02 761 2307 / 050 311 4737

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit

Elisa Haapasalo
Sanna Laine
Yhteydenotot terveydenhoitajien kautta.

THL:n koulu- ja opiskeluhuollon lomakkeita