Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on oppilashuollon palvelu, jonka tarkoituksena on oppilaskeskeinen, suunnitelmallinen ja kokonaisvaltainen toiminta.

Opiskeluterveydenhuolto on alle 18-vuotiaille maksutonta. Sen jälkeen osa maksuista määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti. Ehkäisevät palvelut, kuten terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille.

Työssä painottuvat terveyden edistäminen, terveyskasvatus, terveysongelmien ennaltaehkäisy, yhteistyö kouluyhteisöjen kanssa sekä yhteydenpito oppilaan kotiin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös kouluyhteisön terveyden ja turvallisuuden edistäminen.

Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä

  • oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • terveydenhoitajan tekemät terveystarkastukset vuosittain
  • terveydenhoitajan ja koululääkärin tekemät laajat terveystarkastukset 1., 5. ja 8. -9 luokan oppilaille. On tärkeää ja toivottavaa, että huoltaja on mukana lääkärintarkastuksissa.
  • lääkärin tarkastus toisen asteen opiskelijoille
  • vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
  • oppilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä jatkotutkimuksiin ja –hoitoon ohjaaminen
  • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
  • koulutapaturmien ensiapu

Kouluterveydenhuollon painopiste on ennaltaehkäisevissä terveystarkastuksissa.

Liikuntatunteja varten huoltaja antaa selvityksen oppilaan sairaudesta tai esteestä liikunnanopettajalle. Tarvittaessa toimitetaan lääkärin todistus, jos kyse on pidempiaikaisesta esteestä.

Pitkäaikaissairaudet hoidetaan terveyskeskuksessa omalla lääkärillä, erikoissairaanhoidossa tai muualla.

Akuutit sairaudet todetaan ja hoidetaan terveyskeskuksessa,
ajanvaraus puh. 02 761 2020.

Kouluterveydenhoitajat

Jokaisella koululla on oma kouluterveydenhoitaja. Koululääkärin ajanvaraus tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

Keskuskoulu, Mellilän Asemanseudun koulu ja Kauhanojan koulu
Terveydenhoitaja Ella-Riikka Eskola
Puhelinaika klo 8.00-8.30
Puh. 02 761 2329 / 050 569 2317

Puistokadun koulu
Vs. terveydenhoitaja Liisa Harjunmaa
Puhelinaika ja vapaa vastaanottoaika klo 10.15-11.15
Puistokadun koulu ja lukio: ma, ke-pe
Puh. 02 761 2327 / 040 526 7271 (tekstiviestit) / Wilma-viestit

Hirvikosken yhtenäiskouluMetsämaan koulu, Kojonkulman koulu ja Niinijoen koulu
Terveydenhoitaja Sanna Kankare
Puhelinaika klo 8.00-8.30
Puh. 02 761 2328 / 050 596 4482

Hirvikosken yhtenäiskoulun harjaantumisopetus
Vs. terveydenhoitaja Liisa Harjunmaa
Puhelinaika ja vapaa vastaanottoaika klo 10.15-11.15
n. 1 x kk (to)
Puh. 02 761 2327 / 040 526 7271 (tekstiviestit) / Wilma-viestit

Alastaron kirkonkylän koulu, Alastaron yläaste, Virttaan koulu ja Oripään koulu
Terveydenhoitaja Johanna Nepponen
Puhelinaika ma-ke, pe klo 8.00-8.30
Puh. 02 761 2307 / 050 311 4737

Opiskelijaterveydenhuolto

Novida Loimaan lukio (ma, ke-pe)
Vs. terveydenhoitaja Liisa Harjunmaa
Puhelinaika ja vapaa vastaanottoaika klo 10.15-11.15
Puh. 02 761 2327 / 040 526 7271 (tekstiviestit) / Wilma-viestit

Novida-ammattiopisto ja lukio
Myllykyläntien ja Turuntien yksiköt
Terveydenhoitaja Ida-Maria Sauranen
Puhelinaika ma-pe klo 8.00-8.45
Puh. 02 761 2331 / 050 311 4670 (tekstiviestit) / Wilma-viestit

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit

Elisa Haapasalo
Sanna Laine
Yhteydenotot terveydenhoitajien kautta.

THL:n koulu- ja opiskeluhuollon lomakkeita