Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on oppilashuollon palvelu, jonka tarkoituksena on oppilaskeskeinen, suunnitelmallinen ja kokonaisvaltainen toiminta.

Opiskeluterveydenhuolto on alle 18-vuotiaille maksutonta. Sen jälkeen osa maksuista määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti. Ehkäisevät palvelut, kuten terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille.

Työssä painottuvat terveyden edistäminen, terveyskasvatus, terveysongelmien ennaltaehkäisy, yhteistyö kouluyhteisöjen kanssa sekä yhteydenpito oppilaan kotiin. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös kouluyhteisön terveyden ja turvallisuuden edistäminen.

Kouluterveydenhuollon keskeisiä tehtäviä

 • oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • terveydenhoitajan tekemät terveystarkastukset vuosittain
 • terveydenhoitajan ja koululääkärin tekemät laajat terveystarkastukset 1., 5. ja 8. -9 luokan oppilaille. On tärkeää ja toivottavaa, että huoltaja on mukana lääkärintarkastuksissa.
 • lääkärin tarkastus toisen asteen opiskelijoille
 • vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
 • oppilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä jatkotutkimuksiin ja –hoitoon ohjaaminen
 • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
 • koulutapaturmien ensiapu

Kouluterveydenhuollon painopiste on ennaltaehkäisevissä terveystarkastuksissa.

Liikuntatunteja varten huoltaja antaa selvityksen oppilaan sairaudesta tai esteestä liikunnanopettajalle. Tarvittaessa toimitetaan lääkärin todistus, jos kyse on pidempiaikaisesta esteestä.

Pitkäaikaissairaudet hoidetaan terveyskeskuksessa omalla lääkärillä, erikoissairaanhoidossa tai muualla.

Akuutit sairaudet todetaan ja hoidetaan terveyskeskuksessa,
ajanvaraus puh. 02 761 2020.

Kouluterveydenhoitajat

Jokaisella koululla on oma kouluterveydenhoitaja. Koululääkärin ajanvaraus tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

Keskuskoulu, Mellilän Asemanseudun koulu ja Kauhanojan koulu
Terveydenhoitaja Hilma Mäkelä
Puhelinaika klo 8.00-8.30
Puh. 050 569 2317

Puistokadun koulu
Terveydenhoitaja Eija Ahonen
Puhelinaika ja vapaa vastaanottoaika klo 10.15-11.15
Puistokadun koulu ja lukio: ma, ke-pe
Puh. 040 526 7271 / Wilma-viestit

Puistokadun koulu /Alastarolta siirtyneet oppilaat
Terveydenhoitaja Tiia Reunanen
Puistokadun koululla keskiviikkoisin
Vapaa vastaanottoaika klo 10:15-11:15
Puhelinaika ma-ti klo 8:00-8:30, ke klo 10:15-11:15
Puh. 050 311 4737

Hirvikosken yhtenäiskouluMetsämaan koulu ja Niinijoen koulu
Terveydenhoitaja Sanna Kankare
Puhelinaika klo 8.00-8.30
Puh. 050 596 4482

Hirvikosken yhtenäiskoulun harjaantumisopetus
Terveydenhoitaja Eija Ahonen
Puhelinaika ja vapaa vastaanottoaika klo 10.15-11.15
n. 1 x kk (to)
Puh. 040 526 7271 / Wilma-viestit

Kirkonkylän koulu, Oripään koulu
Terveydenhoitaja Tiia Reunanen
Kirkonkylän koululla maanantaisin
Oripään koululla tiistaisin
Puhelinaika ma-ti klo 8:00-8:30, ke klo 10:15-11:15
Puh. 050 311 4737

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja tarjoaa matalan kynnyksen tukea ja luottamuksellista keskusteluapua nuorelle erilaisissa elämäntilanteissa. Psykiatrisen sairaanhoitajan työ painottuu psyykkisten ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen.

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle syinä voivat olla esim.

 • mielialan muutos
 • ahdistuneisuus
 • perheessä tapahtuvat muutokset tai menetykset
 • kriisitilanteet

Nuori voi hakeutua vastaanotolle itse tai tulla vanhempiensa, terveydenhoitajan, koulukuraattorin tai koulupsykologin kautta, mikäli heillä on herännyt huoli nuoren psyykkisestä voinnista. Tarvittaessa keskusteluun voidaan pyytää mukaan myös nuoren vanhempia tai muita tärkeitä läheisiä.

Opiskelijaterveydenhuolto

Novida Loimaan lukio (ma, ke-pe)
Terveydenhoitaja Eija Ahonen
Puhelinaika ja vapaa vastaanottoaika klo 10.15-11.15
Puh. 040 526 7271 / Wilma-viestit

Novida-ammattiopisto ja lukio
Myllykyläntien ja Turuntien yksiköt
Terveydenhoitaja Eevamaija Verho
Puhelinaika ma-to klo 9.30-10.30
Puh. 050 311 4670 / Wilma-viestit

Novida-ammattiopisto Hämeentien yksikkö
Terveydenhoitaja Tiia Reunanen
Hämeentien yksikössä torstaisin
Vapaa vastaanottoaika klo 10:15-11:15
Puhelinaika ti klo 10:15-11:15
Puh. 050 311 4737

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit

Elisa Haapasalo
Sanna Laine
Yhteydenotot terveydenhoitajien kautta.

THL:n koulu- ja opiskeluhuollon lomakkeita