Ankkuri-toiminta

Ankkuri on Loimaan poliisiasemalla toimiva moniammatillinen tiimi, johon kuuluu poliisi, sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja. Loimaan Ankkuri-tiimin toiminta-aluetta on Loimaan kaupunki sekä Auran, Kosken Tl, Marttilan, Oripään ja Pöytyän kunnat.

Ankkuri-toiminnan tavoitteena on

  • varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen, sekä avun ja tuen piiriin ohjaaminen
  • puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin ohjaaminen
  • sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä
Loimaan Ankkuritiimi