Äitiys- ja lastenneuvolat

Äitiysneuvolan vastaanotolla huolehditaan äidin, sikiön ja perheen hyvinvoinnista ja tuetaan vanhemmuuteen valmistautumisessa. Keskustellaan luottamuksella äidin ja perheen toiveista, odotuksista ja peloista. Odottavat äidit ja isät ovat tervetulleita odotusajan perhevalmennukseen, jossa keskustellaan synnytyksestä, lapsivuodeajasta ja vauvan hoidosta.

Lastenneuvolassa seurataan lapsen kehitystä ja terveydentilaa vauvasta kouluikään. Lapsen kasvussa ja hoidossa tuetaan varhaista vuorovaikutusta ja rohkaistaan vanhempia isänä ja äitinä. Annetaan ohjausta ja tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Opastetaan kasvatusasioissa yksilöllisesti, perhetilanne huomioiden.

Tarvittaessa ohjataan asiakkaita tutkimuksiin esimerkiksi suun terveydenhuoltoon, puhe-, ravitsemus-, fysioterapeutin tai psykologin vastaanotolle.