Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut tukevat perheiden omia voimavaroja, auttavat vanhempia jaksamisessa ja varmistavat lapsille turvalliset olosuhteet kasvaa ja kehittyä. Palvelut ovat perheiden tukena, jotta perheet voisivat hyvin, ja ongelmatilanteissa perheitä ja yksilöitä voitaisiin auttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.