Sosiaalipalvelujen odotusajat

IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAJAT LOIMAALLA 01.05.-31.08.2020

Palveluiden piiriin tulleiden odotusajat: Tehostettuun palveluasumiseen keskimääräinen odotusaika ympärivuorokautisen hoitopaikan myöntämisen perusteet täyttävillä henkilöillä oli 25 vrk. Jatkohoitopaikkaa tehostettuun asumispalveluun odotti seurantajakson aikana yhteensä 31 henkilöä. Kotihoidon ja tukipalveluiden osalta palvelutarpeen arviointi tehty 1-7 vrk palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen. Tarpeen mukaiset kotihoidon palvelut myönnettiin 0-3 vrk kuluessa, kotihoidon tukipalvelut myönnettiin 0-3 vrk aikana.

Omaishoidossa palvelutarpeen arvioinnit maaliskuulla annettujen poikkeustilan ohjeiden voimaantultua ruuhkaantuivat touko-heinäkuulle. Tukia myönnettiin palvelutarpeen arvioinnin valmistuttua hakemuksen saapumispäivästä laskien 3 kk määräajassa. Myöntämisperusteet täyttäviä hakijoita on tällä aikavälillä jouduttu asettamaan jonoon odottamaan määrärahojen vapautumista. 31.08.2020 omaishoidontukeen varattujen määrärahojen vapautumista odotti 5 hakijaa.

Loimaalla 10.09.2020

Vanhustyön ohjaaja