Sosiaalipalvelujen odotusajat

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Loimaalla 01.09.31.12.2019  

Palveluiden piiriin tulleiden odotusajat: tehostettuun palveluasumiseen  keskimääräinen jonotusaika ympärivuorokautisen hoitopaikan myöntämisen perusteet täyttävillä henkilöillä oli 43,2 vrk riippuen tilanteen kiireellisyydestä. Jatkohoitopaikkaa tehostettuun asumispalveluun jonotti seurantajakson aikana yhteensä 30 henkilöä. Tarpeen mukainen kotihoito  0–3 vrk, kotihoidon tukipalvelut  0–3 vrk, palvelutarpeen arviointi 1–7 vrk palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidontuki on myönnetty 0–3 kk kuluessa, aikaisintaan hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta. Määrärahan vapautumista odottavia hakijoita, joilla myöntämisperusteiden oli todettu täyttyvän, ei ollut jonossa 31.12.2019.   

Loimaalla 14.01.2020  

Vanhustyön ohjaaja