Sosiaalipalvelujen odotusajat

IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAJAT LOIMAALLA 01.09.-31.12.2020

Palveluiden piiriin tulleiden odotusajat:

Tehostettuun palveluasumiseen keskimääräinen odotusaika ympärivuorokautisen hoitopaikan myöntämisen perusteet täyttävillä henkilöillä oli 25 vrk. Jatkohoitopaikkaa tehostettuun asumispalveluun odotti seurantajakson aikana yhteensä 31 henkilöä. Kotihoidon ja tukipalveluiden palvelutarpeen arviointi tehty 1-7 vrk palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen. Tarpeen mukaiset kotihoidon palvelut myönnettiin 0-3 vrk kuluessa, kotihoidon tukipalvelut myönnettiin 0-3  vrk aikana.

Omaishoidontuki on määrärahasidonnainen harkinnan varainen etuus. 65 täyttäneiden omaishoidossa varatut määrärahat eivät riittäneet seurantajakson aikana tuen myöntämiseksi perusteet täyttäville hakijoille heti, vaan myöntämisperusteet täyttäviä hakemuksia oli asetettava odottamaan määrärahojen vapautumista. Seurantajaksolla tällaisia hakemuksia käsiteltiin 11 kpl. Tuki myönnettiin kaikille perusteet täyttäville hakijoille kuitenkin 1-3 kk kuluessa siitä, kun tarve oli todettu. 31.12.2020 myönteistä päätöstä odotti 5 hakijaa, joille tuki voidaan myöntää 01.01.2021 alkaen.     

Loimaalla 07.01.2021

Vanhustyön ohjaaja