Sosiaalipalvelujen odotusajat

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Loimaalla 01.01.30.04.2020  

Palveluiden piiriin tulleiden odotusajat: Tehostettuun palveluasumiseen  keskimääräinen jonotusaika ympärivuorokautisen hoitopaikan myöntämisen perusteet täyttävillä henkilöillä oli 40 vrk riippuen tilanteen kiireellisyydestä. Jatkohoitopaikkaa tehostettuun asumispalveluun jonotti seurantajakson aikana yhteensä 40  henkilöä. Tarpeen mukainen kotihoito 0-3 vrk, kotihoidon tukipalvelut  0-3  vrk, kotihoidon ja tukipalveluiden osalta palvelutarpeen arviointi tehty 1-7 vrk palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen. 

Omaishoidossa palvelutarpeen arvioinnit maaliskuulla annettujen poikkeustilan ohjeiden voimaantultua ovat viivästyneet, normaalioloissa omaishoidontuki on myönnetty 0-3  kk kuluessa hakemuksen saapumisesta, aikaisintaan hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta. Määrärahan vapautumista odottavia hakijoita, joilla myöntämisperusteiden oli todettu täyttyvän, ei ollut jonossa 30.04.2020.

Loimaalla 07.05.2020 

Vanhustyön ohjaaja