Sosiaalipalvelujen odotusajat

IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAJAT LOIMAALLA 01.09.-31.12.2022

Palveluiden piiriin tulleiden odotusajat:

Tehostettuun palveluasumiseen keskimääräinen odotusaika myöntämisperusteet täyttävillä henkilöillä oli 25,5 vrk. Jatkohoitopaikkaa tehostettuun asumispalveluun odotti seurantajakson aikana yhteensä 38 henkilöä. Kotihoidon ja tukipalveluiden palvelutarpeen arviointi tehtiin 1-7 vrk kuluessa kiireellisyydestä riippuen. Tarpeen mukaiset kotihoidon palvelut myönnettiin 0-3 vrk kuluessa, kotihoidon tukipalvelut myönnettiin 0-3  vrk aikana.

Omaishoidontuki 65 vuotta täyttäneille hakijoille on myönnetty 0-3 kk kuluessa, aikaisintaan hakemuksen jättämistä seuravan kuukauden alusta. Myöntämisperusteet täyttäviä hakijoita ei ollut jonossa 31.12.2022.   

Loimaalla 09.01.2023    

Vanhustyön ohjaaja