Palveluohjaus

Neuvonnan tehtävänä on jakaa tietoa hyvinvoinnista ja tunnistaa alustavasti ikäihmisen tiedon ja palveluntarve. Ohjauksessa selvitetään syvällisemmin asiakkaan tilannetta, tarpeita ja voimavaroja.

Tavoitteena on antaa asiakkaalle ohjausta, ja yhdessä asiakkaan kanssa etsiä sopivia ratkaisuja ongelmatilanteisiin, löytää sopivia palveluita ja ohjata asiakas oikean asiantuntijan ja palvelun piiriin.

Palvelutarpeen arviointi muodostuu ikäihmisen hyvinvointiin, terveyteen, toimintakykyyn ja itsenäiseen selviytymiseen liittyvästä kokonaisvaltaisesta selvittämisprosessista.