Omaishoito

Omaishoidontuki

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää sekä pitkä- että lyhytaikaisen hoidontarpeen perusteella silloin, kun omaisen antama hoito on hoidettavan edun mukaista ja edellytykset omaishoidon toteuttamiseksi ovat olemassa. Omaishoidontuki ei ole ns. subjektiivinen (=ehdoton) oikeus.

Omaishoitajan on oltava hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö.

Omaishoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Palveluseteli

Palveluseteli on yksi palvelujen järjestämistapa. Palveluseteli on kaupungin asiakkailleen myöntämä sitoumus maksaa hyväksymänsä palveluntarjoajan tuottamasta palvelusta ennalta määrätty kustannus. Asiakkaille annetaan luettelo viranomaisen hyväksymistä palveluntuottajista, joilta asiakas voi tilata palvelun.

Hakemusten palautus

Omaishoito/palvelusetelihakemukset palautetaan vanhustyön ohjaaja Kaija Muhoselle osoitteella:

Kartanonmäen palvelukeskus
Kaija Muhonen
Juvantie 1
32200 Loimaa