Avustajakeskus

Vapaaehtoistoiminta

Avustajaopas- sekä tukihenkilövälitystä liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä muistiasiakkaille. Avustajakeskus välittää vapaaehtoisia avustajia arjen toimintoihin (asiointi, ulkoilu, liikunta ja harrastukset, matkat, retket, tapahtumat jne), kouluttaa muistisairaiden asiakkaiden avustamisesta kiinnostuneita vapaaehtoisia, ohjaa, neuvoo ja tukee avustamiseen liittyvissä asioissa asiakkaita, omaisia ja läheisiä sekä avustajia. 

Toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön, avustajat ja oppaat toimivat ilman palkkaa. Asiakas korvaa avustajan tai oppaan kulut ja maksaa palvelusta 7 euron kulukorvauksen/palvelukerta.

Avustajia ei välitetä sairaanhoidollisiin eikä kodinhoidollisiin tehtäviin.

Palkallinen toiminta

Henkilökohtaisen avustajapäätöksen tai vastaavan (mm. koulunkäyntiavustaja, avustaja-palvelupäätös) saaneet voivat hakea avustajakeskuksen kautta työntekijää. Avustajakeskus haastattelee työntekijät ennen välitystä.

Tuetussa työsuhde paketissa Avustajakeskus tukee työnantajaa ja työntekijää luomaan hyvän työsuhteen ja voi hoitaa valtakirjalla palkanmaksuun liittyvät toimet.