Muistineuvola

Muistineuvolan aikoja voivat varata

  • henkilöt, jotka ovat huolissaan muististaan
  • muistisairauden varhaisvaihetta sairastavat potilaat
  • muistisairautta sairastavien potilaiden omaiset tai läheiset sairauden kaikissa vaiheissa