Kotihoito

Kotona asumista tukevat palvelut ​

Kotihoito sisältää kotisairaanhoidon, kotipalvelun, erilaiset tukipalvelut, yöpartiotoiminnan, intensiivitiimin toiminnan, ennaltaehkäisevän toiminnan ja muut kotihoitoa tukevat palvelut.

Kotihoidon toiminta perustuu sosiaalihuoltolakiin ja –asetukseen, kansanterveyslakiin, terveydenhuoltolakiin, valtakunnalliseen ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevaan laatusuositukseen, vanhuspalvelulakiin ja Loimaan kaupungin ikäihmisten palveluiden strategiaan. Kotihoito toimii kiinteässä yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Kotihoidon tavoitteena on toimintakykyä tukevan työotteen, ohjauksen, neuvonnan ja hoidon toteutuksen avulla turvata omassa kodissaan asuvien asiakkaiden tarvitsemat hoito-, hoiva- ja huolenpitopalvelut kaupungin resurssien puitteissa. Toiminta on luottamuksellista, ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kotihoidon henkilöstö koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, jotka työskentelevät moniammatillisissa tiimeissä eteläisellä ja pohjoisella alueella.

Kotihoito perustuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella laadittavaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

​Kotihoidon sairaanhoitajat alueittain

Tavoitettavissa arkisin klo 7-15

Ydinkeskusta, Kartanonmäki ja Tuulensuun rivitalot
Hanna Ruohonen puh. 02 761 2442
Hanna Pietilä puh. 02 761 2458

Suopelto, Rauhala, Kaunismäki, Tuulensuu, Karhula ja Kauhanoja
Katariina Lehtonen puh. 02 761 2440

Mäenpää, Hulmi, Vesikoski, Myllykylä ja Peltoinen
Raija Heino puh. 02 761 2408

Mellilä, Lamminkatu, Kopparin alue ja Niinijoki
Johanna Holkeri puh. 02 761 2411

Hirvikoski, Tiaisentien alue ja Niinijoki
Ville Vähätalo puh. 02 761 2403
Päivi Koivisto puh. 02 761 2437

Metsämaa
Tiia Reunanen puh. 02 761 2415

Alastaro
Eveliina Kemppainen puh. 02 761 2424

Loimikoti
Anni Sormunen puh. 02 761 2506

Kotihoidon yhteystiedot

Hallinnollinen osastonhoitaja Kirsi Theodorakis
puh. 02 761 2381

Eteläinen kotihoito klo 7.00-21.30
Kotihoidon apulaisosastonhoitaja Lea Talvitie
Puh. 02 761 2545
Toiminnanohjaaja Johanna Nieminen
Puh. 02 761 2457

Pohjoinen kotihoito klo 7.00-21.30
Kotihoidon apulaisosastonhoitaja Marjo Salminen
Puh. 02 761 2535
Toiminnanohjaaja Suzanne Nurmi
Puh. 02 761 2410

Yöpartiotoiminta klo 21-7
Puh. 02 761 2457

Intensiivitiimi klo 7-21
Puh. 02 761 2445

Kotikuntoutus
Fysioterapeutti Suvi Jokinen puh. 02 761 2462

Fysioterapeutit
Maarit Pasila (eteläinen)
Puh. 02 761 2348
Ulla Heino (pohjoinen)
Puh. 02 761 2498

Hygieniatarvikejakelu
Eteläinen kotihoito (Loimaa, Kauhanoja, Mellilä, Niinijoki)
Ti klo 12-15
Puh. 02 761 2528

Pohjoinen kotihoito (Hirvikoski, Metsämaa, Alastaro, Virttaa, Niinijoki)
Pe klo 12-15
Puh. 02 761 2529

Ikä- ja muistineuvola
Sairaanhoitaja Merja Järvi puh. 02 761 2493
Puhelinaika ma-pe klo 8-9.