Kotihoito

Kotona asumista tukevat palvelut ​

Kotihoito sisältää kotisairaanhoidon, kotipalvelun, erilaiset tukipalvelut, yöpartiotoiminnan, intensiivitiimin toiminnan, ennaltaehkäisevän toiminnan ja muut kotihoitoa tukevat palvelut.

Kotihoidon toiminta perustuu sosiaalihuoltolakiin ja –asetukseen, kansanterveyslakiin, terveydenhuoltolakiin, valtakunnalliseen ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevaan laatusuositukseen, vanhuspalvelulakiin ja Loimaan kaupungin ikäihmisten palveluiden strategiaan. Kotihoito toimii kiinteässä yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Kotihoidon tavoitteena on toimintakykyä tukevan työotteen, ohjauksen, neuvonnan ja hoidon toteutuksen avulla turvata omassa kodissaan asuvien asiakkaiden tarvitsemat hoito-, hoiva- ja huolenpitopalvelut kaupungin resurssien puitteissa. Toiminta on luottamuksellista, ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kotihoidon henkilöstö koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, jotka työskentelevät moniammatillisissa tiimeissä eteläisellä ja pohjoisella alueella.

Kotihoito perustuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella laadittavaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

​Kotihoidon sairaanhoitajat alueittain

Tavoitettavissa arkisin klo 7-15

Ydinkeskusta, Kartanonmäki
Anni Sormunen puh. 050 5236 658
Hanna Pietilä puh. 050 5946 225

Suopelto, Rauhala, Kaunismäki, Tuulensuu, Karhula ja Kauhanoja
Katariina Lehtonen puh. 050 3720 521

Mäenpää, Hulmi, Vesikoski, Myllykylä ja Peltoinen
Teija Tolvanen puh. 050 3114 790

Mellilä, Lamminkatu, Kopparin alue
Johanna Holkeri puh. 040 7654 903

Hirvikoski, Tiaisentien alue ja Niinijoki
Ville Vähätalo puh. 050 4313 382
Päivi Koivisto puh. 050 5236 657

Metsämaa
Tiia Reunanen puh. 050 5488 308

Alastaro
Eveliina Kemppainen puh. 050 5602 908

Loimikoti
Elina Lankinen puh. 040 5660 881

Kotihoidon yhteystiedot

Hallinnollinen osastonhoitaja Kirsi Theodorakis
puh. 050 3817 145

Eteläinen kotihoito arkisin klo 7.00-15.00
Kotihoidon apulaisosastonhoitaja Lea Talvitie
Puh. 050 4775 830
Toiminnanohjaaja Johanna Nieminen
Puh. 02 761 2457

Pohjoinen kotihoito arkisin klo 7.00-15.00
Kotihoidon apulaisosastonhoitaja Mira Inkinen
Puh. 050 4773 080
Toiminnanohjaaja Suzanne Nurmi
Puh. 02 761 2410

Yöpartiotoiminta klo 21-7
Puh. 02 761 2457

Intensiivitiimi klo 7-21
Puh. 02 761 2445

Kotikuntoutus
Fysioterapeutti puh. 050 3115 021

Fysioterapeutit
Maarit Pasila (eteläinen)
Puh. 050 4312 803
Johanna Raittila (pohjoinen)
Puh. 050 4052 882

Hygieniatarvikejakelu
Eteläinen kotihoito (Loimaa, Kauhanoja, Mellilä)
Ti klo 12-15
Puh. 050 4521 664

Pohjoinen kotihoito (Hirvikoski, Metsämaa, Alastaro, Virttaa, Niinijoki)
Pe klo 12-15
Puh. 050 3460 491

Ikä- ja muistineuvola
Sairaanhoitaja Merja Järvi puh. 050 5713 312
Puhelinaika ma-pe klo 8-9.