Ikäihmisten neuvola

Ikäneuvolan toiminta-ajatuksena on ennaltaehkäisevästi auttaa ja tukea ikääntyviä niin, että he voisivat asua mahdollisimman pitkään kotonaan huolehtien omasta terveydestään ja toimintakyvystään.

Ikäneuvola on tarkoitettu kaikille yli 65-vuotiaille, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon, palveluasumisen tai laitoshoidon piirissä. Toiminnan tavoitteena on pyrkiä tunnistamaan ikäihmisten erilaisia palvelutarpeita, sekä ohjata ja neuvoa heitä tarvitsemissaan palveluissa.

Ikäneuvolassa voi varata ajan sairaanhoitajalle, joka antaa tukea ja tietoa erilaisissa hyvinvointiin, toimintakykyisyyteen ja terveyteen liittyvissä palveluissa.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Asumisen arviointi ja suunnittelu

Oman asumisen tarkastelu. Tee asumisen pikatesti: www.saaennakoida.fi

Onko asuntosi toimiva ja turvallinen? www.vanheneminen.fi/asuminen

Korjausneuvonta

VTKL:n korjausneuvoja Varsinais-Suomessa

Korjausavustukset ja -tuet

Asumisen tuet