Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Yhteystiedot (sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@loimaa.fi)

Harri Salminen, johtava rakennustarkastaja
puh. 02 761 4270

 • rakennusluvat (alue 1
 • poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
 • toimenpide- ja purkamisluvat
 • maisematyöluvat
 • katselmukset
 • rakennetun ympäristön jatkuvan valvonnan tehtävät

Tuula Mikkola, rakennustarkastaja
puh. 02 761 4277

 • rakennusluvat (alue 2)
 • vastaavien työnjohtajien hyväksyminen
 • erityissuunnitelmien tarkastaminen
 • katselmukset

Sari Mörsky, palvelusihteeri
puh. 02 761 4274

 • lupajaoston sihteeri
 • rakennusvalvonnan asiakas- ja arkistopalvelut
 • rakennuslupalaskutus

Rakennusvalvonnan toimipiste sijaitsee osoitteessa:

Tekniikka ja ympäristö -toimiala
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut
Loimijoentie 74
32440 ALASTARO

avoinna ma-pe klo 9.00 - 15.00, muina aikoina sopimuksen mukaan

päivitetty: 3.1.2019