Rakennusjärjestys ja rakennusvalvonnan maksut

Rakennusjärjestys

Kaupunginvaltuusto on 7.8.2017 hyväksynyt rakennusjärjestysmuutoksen. Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.10.2017.

Loimaan kaupungin rakennusjärjestys

Rakennusvalvonnan maksut

Ympäristölautakunta on hyväksynyt tällä hetkellä voimassa olevan rakennusvalvontataksan 25.11.2015. Taksa on tullut voimaan 1.1.2016

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut
päivitetty: 11.12.2017