6.7.2020

Yritysten kustannustuki – hakuaika 7.7.-31.8.

Tuki haetaan Valtiokokonttorista.


Kustannustuki on lain mukaan tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 • Yrityksen päätoimiala 1.4.2020 kuuluu tuen piiriin
  • Tieto yrityksen toimialasta tulee sähköiseen hakemukseen suoraan Verohallinnosta.
  • Jos yrityksen toimiala ei kuulu asetuksen mukaan tuen piiriin, tuki voidaan myöntää vain erityisen painavista syistä.
 • Yrityksen oma liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden.
  • Liikevaihdon vertailuajankohta on yrityksen vuoden 2019 maalis-kesäkuun myynnin keskiarvo.
  • Jos yritys on perustettu 1.3.2019 tai myöhemmin, vertailuajankohdan liikevaihto on vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvo.
  • Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista arvonlisäveroilmoituksista tai näiden puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaan.
 • Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.


Hakemuksen täyttämistä varten tarvitaan seuraavat tiedot:

 • Tuki- ja vertailukuukausien myynnin tiedot kuukausitasolla, ellei tietoja ole ilmoitettu Verohallinnolle kuukausittaisella ALV-ilmoituksella
 • Kiinteiden kulujen tiedot tukikuukausilta kuukausittain
 • Tiedot muualta saaduista koronapandemiaan liittyvistä korvauksista ja tuista

Valtiokonttori saa yrityksen muut talous- ja palkkatiedot Verohallinnolta ja tulorekisteristä.

Lisätietoa kustannustuesta voi lukea Valtiokonttorin ja Suomen Yrittäjien sivuilta.