1.6.2021

Yrityksen kehittämisavustus pk-yrityksille – REACT-EU rahoitushakua on jatkettu!

Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haku on auki 26.2.2021-31.8.2021.

ELY-keskus on jatkanut rahoitushakua, jolla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Tärkeitä teemoja ovat digitaalisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi.

Rahoitus on suunnattu kasvua hakeville pk-yrityksille koronapandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi. Kohderyhmänä on varsinkin teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset.

Rahoitettavissa hankkeissa kehitetään:

  • vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
  • kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
  • digitaalista osaamista ja/tai liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa
  • liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä

Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa (koneet, laitteet ja aineettomat investoinnit) 10 % – 35 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Hakemukset tulee jättää sähköisesti viimeistään 31.8.2021.

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoiden tulee olla yhteydessä ELY-keskuksen yritysasiantuntijoihin ja tutustua toteutettuun hanketoimintaan (Ohjelmakauden 2014−2020 tietopalvelu). Hankkeen voi aloittaa hakemuksen jättämisen jälkeen omalla riskillä, mutta hanke ei voi päättyä ennen kuin ELY on tehnyt hankepäätöksen.

REACT-EU lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmamuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvion ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.

Lue lisää ELY-keskuksen verkkosivuilta sekä uutisesta. Varsinais-Suomen linjauksiin voit tutustua tästä materiaalista.

ELY-keskuksen tiedote 1.6.2021.