12.1.2022

Yrittäjät kestävyyshaasteiden ratkaisijoina – siirtymän mahdollisuudet, vaatimukset ja työkalut 8.2.2022 klo 16.30 – 19

Huom! Koronatilanteesta johtuen koulutus toteutetaan Teams-etäyhteydellä.

Yrityksillä on merkittävä rooli ilmastotyössä. Loimaalaisille yrittäjille ja muille asiasta kiinnostuneille on nyt tarjolla maksutonta koulutusta liittyen ilmastotyöhön, toimintaympäristön muutokseen ja keinoihin. Oppeja voi tulla vielä myöhemmin syventämään teemakohtaisiin verkkotyöpajoihin.
Ilmoittautuminen koulutukseen on auki: valonia.fi/yrityskoulutukset2022

Ohjelman sisältö on sama kaikissa kuntakierroksen tilaisuuksissa:

➡️ Ilmastotoimien vaatimukset ja mahdollisuudet

➡️ Yrityspuheenvuoroja ilmastotoimien hyödyistä

➡️ Työkalut yrityksen ilmastovaikutusten arviointiin

➡️ Johdanto elinkaariarviointiin ja hiilijalanjälkiaskentaan

➡️ Ilmasto-SWOT: tunnista ilmastotoimien mahdollisuudet ja riskit sekä yrityksesi vahvuudet ja heikkoudet!

Tilaisuuksia järjestämässä VALONIA (@valonia.fi), Turun ammattikorkeakoulu sekä Varsinais-Suomen Yrittäjät.