20.12.2022

WIN WIN-hankkeelle jatkoa

Varsinais-Suomen liitto myönsi kaupungin WIN WIN – yritysyhteistyöstä elinvoimaa -hankkeelle jatkoaikaa ensi kesään asti.

Jatkoaikana hanke muun muassa kerää yhteen teknologiaklusterin veturiyrityksiä suunnittelemaan klusterin verkostotyötä sekä järjestää kaikille klusterin loimaalaisyrityksille yhteisen tapahtuman. Lisäksi jatketaan pilottialueiden kehittämistä: Virttaalla muun muassa teknologiaklusteri ja sille palveluja tuottavat yritykset, ml. matkailu- ja ravintolapalvelut kokoontuvat miettimään, minkälaisia palvelupaketteja yrityksille voisi tarjota.

Hanke kokoaa myös yrittäjille ja Loimaata yrityksen sijoittumispaikaksi suunnitteleville palvelusivuston yhden luukun periaatteella. Sivustolta yrittäjä löytää helposti kaipaamansa palvelut, kuten rakennuslupiin liittyvät kaupungin palvelut, rahoituspalvelut, maanrakennusyritykset tai henkilöstöruokalat. Lisäksi kaupunki avaa alkuvuodesta julkisen yritysrekisterin, josta kuka tahansa voi hakea loimaalaisia yrityksiä.

Hankkeen asiantuntijana jatkaa Rock My Busineksen yrittäjä, kiinteistömuotoilija Janne Rauhala. Rauhalan mukaan on hienoa, että yhteistyö Loimaan yritysten, kaupungin ja elinvoiman kehittämisen parissa jatkuu. On palkitsevaa työskennellä ympäristössä, jossa yritykset ja ihmiset toimivat systemaattisesti sekä omien että yhteisten tavoitteiden hyväksi. On myös hienoa huomata, että kunnat ja kaupungit, osin Loimaankin esimerkkiä seuraten, panostavat asiantuntijan avulla yrityselämän olosuhteiden kehittämiseen, jotta alueella on entistä parempi yrittää ja alue muodostuu vetovoimaisemmaksi sijoittua.