13.10.2021

Viimeinen kuulutus pk-yrityksille! Hae investointiavustusta 31.10.2021 mennessä

Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa, että haku nykyisen EU-ohjelmakauden yritystukien osalta päättyy 31.10.2021. Uuden EU-ohjelmakauden (2021-2027) varojen haku on tarkoitus käynnistyä 1.11.2021.

Varsinais-Suomen alueella ohjelmakauden vaihdos merkitsee paluuta kohti takavuosien niukempaa myöntövaltuutta yritysten kehittämisavustusten osalta. Tämä tarkoittanee suurella todennäköisyydellä myös, ettei valtuuksia jatkossa enää riitä pk-yritysten investointihankkeille.

ELY-keskus muistuttaa, että haku on vielä käynnissä nykyisillä linjauksilla tämän kuun loppuun asti. Kiinnostuneet yritykset voivat edelleen hakea rahoitusta, ja hakemusten tulee olla jätettyinä käsittelyyn viimeistään 31.10.2021. Tämä on siis ns. viimeinen kuulutus hakea avustusta investointihankkeille (koneet ja laitteet) koko Varsinais-Suomen alueella.

Voimassa olevien linjausten puitteissa tuen piirissä ovat:

  • innovatiiviset ja kansainvälistä kasvua edistävät merkittävät kehittämishankkeet -> max. 50 000 € avustus (kattaen 50% kustannuksista)
  • kone- ja laiteinvestoinnit (uudet koneet ja laitteet) -> avustus 10-30% hyväksyttävistä kustannuksista

Haussa erityispainopisteinä ovat REACT-tavoitteiden mukaisesti vihreää taloutta ja digitalisaatiota edistävät TKI-hankkeet. Investointien osalta ELY voi rahoittaa vähähiilisyystavoitteita edistäviä sekä uutta kiertotalouden innovatiivista liiketoimintaa mahdollistavia kone- ja laitehankintoja.

Nykyisen ohjelmakauden hankkeilla on toteutusaikaa käytännössä pisimmillään kesään 2023 asti.

Huom! Hankkeen aloittaminen tapahtuu yrityksen omalla riskillä hakemuksen jättämisen jälkeen. Jos hanke on käynnistynyt ennen 1.11.2021 eikä siihen ole voitu (tai voida) tehdä myönteistä päätöstä kuluvan ohjelmakauden varoista, hanketta ei voida rahoittaa uuden EU-ohjelmakauden varoista. Hankkeen aloittaminen ennen päätöksen saamista tapahtuu aina hakijan omalla riskillä.