11.5.2021

Sulkemiskorvausta voi hakea 12.5. alkaen

Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä sekä esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja.

Sulkemiskorvaus haetaan Valtiokonttorista neljän kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi.

Kustannustuki ja sulkemiskorvaus eivät ole toisiaan poissulkevia tukimuotoja, vaan yritys voi hakea kumpaakin, mikäli ehdot täyttyvät.

  • Sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää ja y-tunnus.
  • Toimitilat on suljettu tilapäisesti asiakkailta lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti.
  • Korvaus maksetaan yritykselle siltä ajalta, jonka se on ollut suljettuna.
    • Ulosmyyntiä tehnyt ravintola voi hakea sulkemiskorvausta suljetun liiketoiminnan osalta
  • Sulkemiskorvauksella korvataan joustamattomia kuluja ja palkkakuluja.
    • Yritykselle korvataan palkkakuluista 100 prosenttia ja muista joustamattomista kuluista 70 prosenttia.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa

Lisätietoja ja tuen hakeminen Valtiokonttorin verkkosivuilta.