5.6.2020

Ravintoloiden väliaikaiset tuet ja hyvitykset, haku on auki

Lisätietoa, hakuohjeet ja hakulomakkeet

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

 • Kohtuullinen hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana 4.4. – 31.5.2020.  
 • Kompensaatio myönnetään joustamattomista juoksevista menoista kuten tilavuokrista, mutta ei ainehankinnoista tai palkkamenoista eikä investoinneista.  
 • Hyvitys suhteutetaan siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille aiheutui rajoitteen aikana. Muutos suhteutetaan tammi-helmikuu 2020 tai huhti-toukokuu 2019 vertailujaksoihin.  
 • Hyvityksen määrä on 15 % enintään 1 milj. euron myyntiin perustuvasta vertailuluvusta ja tätä suuremmasta määrästä 5 %.  Hyvityksen enimmäismäärä on 500 000 euroa.
 • Taustatietona käytetään yrityksen verottajalle arvonlisäverotuksessaan ilmoittamaa tietoa 4/2020.    
 • Hyvitys suoritetaan pääsääntöisesti ilman hakemusta nk. joukkomaksatuksena. Tarkista, kuuluuko yrityksesi automaattisen joukkomaksatuksen piiriin
  • Yritykselle, jolla ei ole verottajalle toimitettua 4/2020 alv-ilmoitusta, tai yritykselle, jolla on muu päätoimiala tai on henkilöstöravintola, hyvitys maksetaan hakemuksesta.
  • Hakemus on jätettävä viimeistään 31.8.2020.

Tuki uudelleentyöllistämiseen

 • Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden.   
 • Tukea on mahdollista saada enintään siitä työntekijämäärästä, joka yrityksellä on ollut helmikuussa 2020 laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa.  
 • Tuen saamisen edellytyksenä on, että yritys maksaa rajoituksen päättymisen jälkeen työntekijälle kolmen kuukauden ajalta palkkaa yhteensä 2 500 euroa tai vuokratyöntekijästä 4500€.
 • Tukeen eivät ole oikeutettuja ne työntekijät, joiden palkkakustannuksiin yritys saa muuta julkista tukea.
 • Tuki myönnetään ja maksetaan yrityksen hakemuksesta jo ennen kuin yritys on tosiasiallisesti maksanut palkan työntekijälle.
 • Hakemus on jätettävä viimeistään 31.10.2020.