16.2.2021

Rahoitusta kiertotalouden investointeihin

Investointiavustuksen hakuaika on 15.2. - 16.4.2021. Avustuksen myöntää Business Finland ja sitä voivat hakea kaikenkokoiset Suomessa rekisteröidyt yritykset. Investointien tulee edistää kiertotaloutta ja vihreää kasvua sekä edistää työllisyyttä ja liiketoiminnan kasvua Suomessa. Tuen maksimimäärä pk-yritykselle on 45% ja suurelle yritykselle 35%.

Rahoitusta voi käyttää mm.

  • teolliseen rakentamiseen liittyviin investointeihin
  • liiketoimintaekosysteemien kiertotaloutta parantaviin investointeihin
  • Sellaisten digitaaliset ratkaisujen rakentamiseen, joilla päästään ympäristönormit ylittävään toimintaan tai tehostetaan ja lisätään jätteiden kierrätystä 
  • jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskeviin investointeihin
  • projektin kestoaikana tehtävään työhön, joka aiheutuu esimerkiksi koneiden tai laitteiden hankinnasta ja asennuksesta
  • aineettomien oikeuksien hankintaan
  • investoinnin käyttöönottoon tai sen edellyttämään käyttöhenkilökunnan koulutukseen

Investoinneilla tavoitellaan merkittäviä ympäristövaikutuksia lisäämällä materiaalikiertoa. Jotta investointia voidaan rahoittaa, sen pitää vaikuttaa suoraan kierrätyksen lisääntymiseen tai ympäristönormien ylittymiseen yli EU-tason.

Rahoitus on avustusta ja sen taso määritellään tapauskohtaisesti. Tuki maksetaan jälkikäteen loppuraporttia ja -tilitystä vastaan.

Lisätietoja ja hakuohjeet: Kiertotalouden investointiavustus


TEM AVAA TÄYDENTÄVÄN HAUN MAALISKUUSSA

Työ- ja elinkeinoministeriö avaa pienempiin hankkeisiin suunnatun täydentävän kiertotalouden kehittämis- ja investointien avustusten haun 1.3.2021, jolloin asiasta tulee lisätietoa.