29.9.2021

PK-yrittäjä, tarvitsetko apua ilmastoasioiden kanssa?

Turun AMK järjestää työpajan tiistaina 19.10.2021 klo 9 - 11 Zoom-etäyhteydellä.

Turun ammattikorkeakoulu haluaa kuulla, millaisia kompastuskiviä, avuntarvetta ja kysymyksiä yrittäjillä on ilmastoasioista ja hiilineutraalisuuden huomioon ottamisessa yritysten kehittämisessä. Yrittäjiltä saatuja kommentteja Turun AMK hyödyntää pk-yritysten ilmastotarpeisiin liittyvän hankkeen suunnittelussa. Tuleva hanke antaisi työvälineitä pk-yrittäjille tehdä suunnitelmia kohti hiiliviisautta ja sitä kautta olla jatkossakin mukana kilpailutuksissa.

Lähde edelläkävijänä mukaan kehittämään hanketta, josta on apua yrityksellesi!

Ilmoittautuminen ja webinaarin ohjelma