4.9.2020

MMM ehdottaa maaseudun ja maatalouden alkutuotannon yrityksille 30 miljoonan euron lisätukea

Lisätuen avulla pyritään turvaamaan maaseudun yritysten toimintaedellytykset koronakriisin pitkittyessä. Koronakriisi on suoraan vähentänyt yritysten tuotteiden ja palveluiden menekkiä tai pysäyttänyt liiketoiminnan kokonaan.

Lisätuen piiriin kuuluvat esimerkiksi maataloustuotteita jalostavat alle kymmenen henkilön mikroyritykset ja maatalouden yhteydessä saman Y-tunnuksen alla muuta yritystoimintaa tai alkutuotantoa harjoittavat maatilat.

Tähän mennessä on maakunnassamme 122 yritystä hakenut maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaisia koronatukia. Käsittelyaika on ollut lyhyt, vain 1-2 päivää.