19.11.2021

HE: Kustannustuen 5. kierros suunnataan ennen kaikkea majoitus-, ravintola- liikunta- ja tapahtuma-aloille

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta astuisi voimaan 15.12.2021 ja hakukierros avattaisiin joulukuun loppupuolella.

Lakiin lisättäisiin uusi kustannustuen muoto, joka kohdistettaisiin erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille lakiin otettavan toimialalistauksen mukaan. Tukikelpoisia olisivat myös muiden toimialojen yritykset, joihin tai jonka merkittävään asiakaskuntaan on kohdistunut julkisoikeudellinen pandemian hallintaan liittyvä rajoitus. Pelkkää viranomaisen suositusta ei pidettäisi rajoituksena.

Eduskunta käsittelee esitystä neljännen lisätalousarvion yhteydessä joulukuussa. Lain voimassaolon jatkumisesta 31.12.2021 jälkeen annetaan erillinen hallituksen esitys, sillä jatko riippuu Euroopan komission tulevasta linjauksesta.  

Kustannustukea haettaisiin tuttuun tapaan Valtiokonttorista.