21.10.2021

Elpymistukea maaseudun yrityksille

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat hakea tukea uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta edistäviin investointeihin. Investointien lisäksi elpymisrahoituksella vauhditetaan yrityksen omistajanvaihdoksia. Haku avautui Ruokaviraston Hyrrä-palvelussa 18.10.2021.

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat saada investointitukea resurssitehokkaan teknologian ja ympäristöystävällisten energiaratkaisujen hankintaan, esimerkiksi:

  • uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön rakentamiseen (ei maatalouskäyttöön)
  • uusiutuvaa energiaa tuottavan laitoksen uudistamiseen
  • siirtymiseen uusiutuvaan energiaan tai uusiutuvan energian käytön lisäämiseen (esim. aurinkopaneelit ja lämpöpumppuratkaisut)
  • yrityksen energia- ja materiaalitehokkuutta parantavien uusien laitteiden hankkimiseen ja tuotannon tehostamiseen parhaan käyttökelpoisen uuden tekniikan (BAT) ja digitalisaation avulla.

Investoinnin ehdot ja tuen määrä

  • Investoinnin on oltava riittävän suuri, jotta tukea voi saada. Tukea ei myönnetä, jos tuen määrä jäisi alle 2 000 euron.
  • Uuteen biokaasulaitokseen tai uuteen biokaasun tuotantoyksikköön voi saada 50 % tuen.
  • Jos yrityksesi on maataloustuotteita jalostava mikro- tai pienyritys (Annex I -yritys), voit saada investointeihin 35 % tukea. Tuen määrä voi olla enintään 200 000 euroa.
  • Muut maaseudun yritykset voivat saada tukea 30 % investoinnin kokonaiskustannuksista. Tuki muille maaseudun yrityksille on de minimis -tukea.
  • Investoinnit voivat olla aineellisia tai aineettomia investointeja.
  • Tukea ei voi saada käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan.

Neuvontaa yrityksen omistajanvaihdoksen tueksi

Elpymisrahoituksella vauhditetaan uutena tukimuotona yrityksen omistajanvaihdoksia. Henkilö, joka valmistelee harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevan yrityksen ostoa, voi saada omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun 5 000–10 000 euron tuen.

Tuen hakeminen

Elpymistuki haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi).

Lisätietoja Ruokaviraston verkkosivuilta.