1.4.2022

Tiedote hoitoalan lakon vaikutuksista Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tuottamiin palveluihin

Vaikka 1.4.2022 klo 06.00 alkanut hoitoalan lakko ei suoranaisesti kohdistu Loimaan kaupunkiin, on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kohdistuvalla lakolla huomattavia vaikutuksia myös Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tuottamiin palveluihin.

Voimakkaimmin kaupungin toimintaan vaikuttaa laboratorio- ja kuvantamispalveluiden rajallinen saatavuus. Kaupunki kun hankkii kaikki laboratorio- ja kuvantamispalvelunsa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä.

Myös Tyks Akuutin toimintaa on lakon vaikutuksesta jouduttu muokkaamaan uudelleen. Tyks Akuutti hoitaa myös Loimaan ja Oripään asukkaiden terveydenhuollon päivystyspalvelut.

Lakon seurauksena Tyks Akuutin Loimaan päivystyspiste on suljettuna, samoin TyksLabin ja sairaanhoitopiirin kuvantamiskeskuksen palvelupisteet Loimaalla. Turussa edelleen toimivien laboratorio- ja kuvantamispalveluiden palveluvalikoimaa ja tutkimuskapasiteettia on supistettu rajusti.

Sairaanhoitopiiri tiedottaa tarkemmin omien palveluidensa järjestämisestä lakon aikana.

Päivystyksen, laboratorion ja röntgenin toiminnan rajoittaminen vaikuttavat huomattavasti Loimaan kaupungin järjestämiin hoitomahdollisuuksiin Loimaalla:

– Loimaan kaupungin akuuttien kuntoutusosastojen ja avosairaalan mahdollisuudet hoitaa potilaita rajoittuvat huomattavasti, sillä käytettävissä olevat tutkimusmahdollisuudet ovat kovin rajalliset.

– Avosairaanhoidossa terveysasemilla joudutaan supistamaan ei-kiireellistä toimintaa ja suoranaisesti peruuttamaan jo sovittuja vastaanottoaikoja.

– Murtumien jatkohoitopoliklinikan toiminta joudutaan käytännössä keskeyttämään.

Yritämme parhaamme mukaan palvella asukkaita näissä haastavissa olosuhteissa.