28.5.2021

Muksut muskariin! Ilmoittautuminen alkaa 1.6.

Musiikkileikkikoulu aloittaa Loimaan seudun musiikkiopiston uutena toimintamuotona elokuussa 2021. Musiikkileikkikoulutoimintaa päättyvällä kaudella harjoittaneen Annan Muskarin kanssa on yhteisymmärryksessä sovittu toiminnan siirtymisestä osaksi musiikkiopiston toimintaa.

Musiikkileikkikoulu, ystävien kesken muskari, on lapselle ilon lähde. Muskari ilostuttaa myös perheen arkea. Toiminta musiikkileikkikoulussa tukee lapsen kehitystä monipuolisesti. Muskari on perusta elinikäiselle musiikin harrastamiselle.

Muskarissa musiikki kumpuaa omasta äänestä, kehosta ja monista soittimista. Muskarilaulut ovat uusia ja perinteisiä lastenlauluja. Lisäksi tunneilla leikitään, liikutaan ja tanssitaan musiikin mukana. Opitaan runoja ja loruja. Myös kuvallinen ilmaisu ja kädentaidot saavat sijansa.

Ryhmiä on eri ikäluokille vauvoista 6-vuotiaisiin. Lisäksi on perheryhmä. Alle 3-vuotiaat ovat tunnilla huoltajan kanssa. Soitinmuskarissa 5-6-vuotiaat tutustuvat soittamisen maailmaan esimerkiksi 5-kielisen kanteleen avulla.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: loimaa.eepos.fi
Voit kysyä lisätietoja myös puhelimitse 02 761 1260.