8.2.2022

Valtuutus nautarekisteriin

Tulee käyttöön tänä keväänä.

Uuteen nautarekisteriin tulee tehdä uudet valtuutukset. Ruokavirasto on koonnut hyvät ohjeet valtuutuksen tekemiseen.