1.7.2020

Kuivuuden vaikutukset

Sadonkorjuu mahdollistettiin ekologiselta alalta.

Mikäli kasvusto on huonoa tai kokonaan tuhoutunut, Ruokaviraston sivu kertoo muutosmahdollisuuksista.

Ruokavirasto kertoo myös ylivoimaisen esteen vaikutuksista eri tukiin

Ekologiselta alalta on nyt mahdollisuus hyvin perusteltuna korjata nurmisatoa rehuksi. Sadonkorjuusta on ilmoitettava kuntaan vapaamuotoisella ilmoituksella. Avuksi on laadittu viitteellinen tekstipohja