3.12.2020

Ohjeita liikuntatilojen käytöstä 3.12.2020 alkaen

Harrastustoimintaa koskevien rajoitusten perusteella Loimaan kaupungin liikuntatilojen ovet ovat lukittuina 3.12.2020 alkaen. Liikuntatilojen käyttäjille on laadittu ohjeita tilojen käytöstä.

Koronasuosituksia on kiristetty Varsinais-Suomessa huonontuneen epidemiatilanteen takia. Loimaan kaupunki noudattaa Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmän suosituksia, jotka tulevat voimaan 3.12. ja kestävät 23.12.2020 asti. Jatkotoimenpiteistä päätetään myöhemmin ja niistä tiedotetaan erikseen.

Suositusten perusteella on Loimaan kaupungin liikuntatilojen ovet on lukittu 3.12.2020 alkaen. Loimaan kaupunki on antanut ohjeita liikuntilojen käytöstä.