Nuorisovaltuusto

Nuva on loimaalaisten 14-19-vuotiaiden nuorten vaikuttajaelin, joka pyrkii omalla toiminnallaan

1. edistämään loimaalaisille nuorille tärkeitä asioita

2. osaltaan parantamaan loimaalaisten nuorten viihtyvyyttä

3. osallistumaan kunnallisten luottamuselinten toimintaan

4. opettelemalla ja oppimalla kunnallista päätöksentekoa ja demokratiaa

päivitetty: 12.3.2019