Maksukatto ja asiakasmaksut


Maksukatto on 683 euroa ja sen kertymäkausi on kalenterivuosi.


Maksukaton täytyttyä asiakas voi hakea vapaakorttia alkuperäisten maksettujen kuittien perusteella siltä laitokselta, jossa maksukatto täyttyi. Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukattoon sisältyvät avohoidon palvelut maksutta, mutta lyhytaikaisen laitoshoidon maksua peritään 22,50 euroa / vuorokausi.

Alle 18-vuotiaiden lasten maksukattoon laskettavat maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa.

Maksujen seuranta on asiakkaan vastuulla. Säilyttäkää alkuperäiset laskut ja maksukuitit.

Terveydenhuollon maksut

Maksukattoon lasketaan mukaan esim.

• käyntimaksut ja vuosimaksut terveyskeskuslääkärin luona
• lyhytaikaisen laitoshoidon maksut, esim. Loimaan aluesairaala, TYKS, hoito-osastot 
• poliklinikkamaksut
• päiväkirurgiamaksut
• yö- ja päivähoito
• kuntoutusmaksut
• yksilökohtaiset fysioterapiamaksut


Maksukattoon ei lasketa esim.

• suun ja leukojen hoidon maksuja terveyskeskuksessa
• lääkärintodistuspalkkioita
• kotihoidon, kotipalvelun eikä kotisairaalan maksuja
• matkakustannusten omavastuuosuuksia
• asiakasmaksuja, joista korvaus maksetaan jonkun muun lain perusteella, esim. tapaturma- ja liikennevakuutus, toimeentulotuki
• pitkäaikaishoidon maksuja


Lisätietoja puh. 02 761 2107

Asiakasmaksut 1.4. 2019 alkaen.doc

 

päivitetty: 5.4.2019