Mäenpään asuinalueen laajennuksen asemakaava

MÄENPÄÄN ASUINALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA (14. KAUPUNGINOSA, MÄENPÄÄ)

 Noin 5,2 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin keskustan itäpuolella. Alue rajautuu etelässä Loimijokeen, idässä peltoalueeseen, pohjoisessa Sieppalantien pohjoisreunaan ja lännessä Sieppalankadun varren asuinalueeseen. Alue on pääosin avointa peltoa. Kaava-alueen luoteisosassa on kaksi ja kaakkoiskulmassa yksi olemassa oleva asuinrakennus pihapiireineen.

 Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Sieppalankadun varren asuinaluetta itään päin. Tämä lisäisi Loimijoen läheisyydessä sijaitsevien pientalotonttien tarjontaa.

 

ALOITUS- JA LUONNOSVAIHE

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnos ovat nähtävillä 27.6.-19.8.2019 (viraston kesäsulkuaika 1.-21.7.2019) tekniikka ja ympäristö –toimialan toimipisteessä (Loimijoentie 74, 32440 Alastaro) ja kaupungin internetsivuilla www.loimaa.fi/kaavoitus (MRL 62, 63 §).

Mahdolliset huomautukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 19.8.2019 klo 15.00 mennessä, osoitteeseen Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai kaupungintalolle (Kauppalankatu 3, 32201 Loimaa) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@loimaa.fi.

Loimaalla 19.6.2019

Loimaan kaupunki, kaavoitus

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 19.6.2019

Kaavaluonnoskartta, 19.6.2019

Luonnoksen kaavaselostus, 19.6.2019

Havainnekuva, 16.10.2018