Mäenpään asuinalueen laajennuksen asemakaava

MÄENPÄÄN ASUINALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA (14. KAUPUNGINOSA, MÄENPÄÄ)

 Noin 5,2 ha:n suuruinen suunnittelualue sijaitsee Loimaan kaupungin keskustan itäpuolella. Alue rajautuu etelässä Loimijokeen, idässä peltoalueeseen, pohjoisessa Sieppalantien pohjoisreunaan ja lännessä Sieppalankadun varren asuinalueeseen. Alue on pääosin avointa peltoa. Kaava-alueen luoteisosassa on kaksi ja kaakkoiskulmassa yksi olemassa oleva asuinrakennus pihapiireineen.

 Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Sieppalankadun varren asuinaluetta itään päin. Tämä lisäisi Loimijoen läheisyydessä sijaitsevien pientalotonttien tarjontaa.

 

ALOITUS- JA LUONNOSVAIHE

Osallistumis - ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 27.6.2019 alkaen.
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 27.6. -19.8.2019.

 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 19.6.2019

Kaavaluonnoskartta, 19.6.2019

Luonnoksen kaavaselostus, 19.6.2019

Havainnekuva, 16.10.2018