Loimaan teatteri

Loimaan teatteri järjestää Loimaan työväenopiston alaista teatteritaiteen perusopetusta, joka perustuu valtakunnalliseen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan ja koostuu kymmenestä opintokokonaisuudesta (yht. 500 opetustuntia), jotka etenevät teatteritaiteen perusteista (1-6) työpajaopintoihin (7-10).

Teatteritaiteen perusopetusryhmät 7-vuotiaasta alkaen. Puvustuskerho. A-opetus alkaa 7-9 vuoden ikäisenä ja B-opetus 10-12-vuotiaana. Päättötodistuksen saa suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Opetusta annetaan Loimaan teatterilla. Teatteri-ilmaisu tarjoaa tilaisuuksia heittäytyä erilaisiin rooleihin luovasti leikkien, ryhmään kuuluen, onnistumisesta iloiten. Tavoitteena on tutustua teatteritaiteen eri osa-alueisiin sekä taiteellisiin prosesseihin pitkäjänteisen, kokemuksellisen työskentelyn kautta.

Eri ryhmät kokoontuvat eri viikonpäivinä. Aikataulut: http://www.loimaanteatteri.fi/loimaan-teatteri/teatteritaiteen-perusopetus/

Yhteystiedot ja tiedustelut:


Loimaan teatteri
Vesikoski-talo
Juvantie 11
32200 Loimaa

Sari Äikää-Torkkeli
0500 726 573
info[ät]loimaanteatteri.fi

Lisätietoja: http://www.loimaanteatteri.fi/loimaan-teatteri/teatteritaiteen-perusopetus/