Kuulutuksia

Loimaan kaupungin elinympäristövaliokunta tarjoaa vuokrattavaksi 1.1.2020 – 31.12.2024 väliseksi ajaksi maanviljelyksen  harjoittamista varten seuraavat omistamansa peltoalueet, yhteensä 34,57 ha.


Peruslohkon          Pinta-ala
tunnus
430-00167-67            1,63
430-00168-68            1,08
430-00252-55            0,50
430-00342-48            0,63
430-00343-49            1,13
430-00604-19            2,56
430-00679-94            0,86
430-00680-95            0,58
430-00741-59            2,02
430-00827-48            1,76
430-00832-53          10,78
430-00861-82            2,36
430-00862-83            0,43
430-00902-26            0,64
430-00904-28            0,13
430-00956-80            2,93
482-00084-08            0,47
431-00029-19            3,38
U1 Peltoniemi            0,70  (ei tukikelpoinen) 
430-406-1-39

kartat lohkot (pdf)

kartat perus (pdf)


Vuokranantaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Sopimusehtojen täyttämisen vakuudeksi vuokranantaja pidättää itsellään oikeuden vaatia pankkitakauksen. Lisäksi kaupunki pidättää itsellään oikeuden ottaa peruslohko käyttöönsä vuokra-aikana. Mahdollinen sato korvataan vuokraajalle.

Tarjouksessa tulee antaa peruslohkoittain eriteltynä hehtaarivuokra/vuosi.

Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa Loimaan kaupungin elinympäristövaliokunnalle, os. Loimijoentie 74, 32440 ALASTARO, viimeistään 14.11.2019 klo 12.00 mennessä. Kuoreen merkintä ”Pellonvuokraus”. Lisätietoja asiasta antaa vt. tekninen johtaja Harri Salminen, puh. 02 761 4270 tai sähköpostitse harri.salminen@loimaa.fi.


Loimaalla 30.10.2019
Loimaan kaupungin elinympäristövaliokunta


Tekninen lautakunta on 24.5.2016 vahvistanut Nahinlahden alueen luovutushinnat.

Asuntotontteja (AO ja AP) ilmoitetaan myytäväksi.

a) korttelit 33-35 (AO) 8 €/m2
b) kortteli 36 (AO) 12 €/m2
c) kortteli 37 (AP) 12 €/m2

Aluekartta

Tonttien luovutuksen hoitaa Loimaan kaupungin tekninen ja ympäristökeskus, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Tonttien varauksia otetaan vastaan 14.6.2016 klo 9.00 lähtien.
Varausmaksu on 70 €.

Mikäli samana päivänä tulee tonttiin useita varauksia, ratkaistaan hakemusjärjestys arvalla.

Loimaalla 9.6.2016

TEKNINEN LAUTAKUNTA