27.5.2020

Ympäristönsuojelulain 115a §:n mukainen ilmoitus

Riuttaskorven Luomutila Oy

Riuttaskorven Luomutila Oy on jättänyt lupajaostolle ympäristönsuojelulain 115a §:n mukaisen ilmoituksen lehmämäärän lisäämisestä Loimaan kaupungin Sieppalan kylään kiinteistölle 430-407-2-30.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 1.6.-1.7.2020 tekniikka ja ympäristö -toimialan toimipisteessä osoitteessa Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus ilmoituksen johdosta. Muilla on oikeus ilmaista asiasta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena Loimaan kaupungin lupajaostolle hakemuksen nähtävillä oloaikana, osoitteeseen Loimijoentie 74, 32440 Alastaro.

.

Tiedustelut: Ympäristötarkastaja Matti Norr p. 02 761 4273

Loimaalla 28.5.2020

Elinympäristövaliokunnan lupajaosto