29.4.2021

Ympäristökatselmus 2021

Loimaan kaupungin elinympäristövaliokunnan lupajaoston katselmusryhmä suorittaa viikolla 19 (10.-14.5) ympäristökatselmuksen koko kaupungin alueella. Katselmuksessa tarkastetaan mm. ovatko rakennukset ja rakennettu ympäristö rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa, eivätkä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Havaituista puutteellisuuksista ja määräajasta niiden poistamiseksi ilmoitetaan kunnossapitovelvolliselle kirjallisesti.

Loimaalla, 28.4.2021

Elinympäristövaliokunnan lupajaosto