25.11.2020

Ympäristökatselmus 2020

Loimaan kaupungin elinympäristövaliokunnan lupajaoston katselmusryhmä suorittaa viikolla 49 
(30.11.-4.12.2020) ympäristökatselmuksen koko kaupungin alueella. Katselmuksessa tarkastetaan  mm. ovatko rakennukset ja rakennettu ympäristö rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä  kunnossa, eivätkä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. 

Havaituista puutteellisuuksista ja määräajasta niiden poistamiseksi ilmoitetaan kunnossapitovelvolliselle kirjallisesti. 

Loimaalla, 24.11.2020 

Elinympäristövaliokunnan lupajaosto