2.1.2023

Yleistiedoksianto kiinteistön omistajien kuulemiseksi elinympäristölautakunnan lupajaostolle tehdyn päätösehdotuksen johdosta / Topinkujan hulevesiongelmat

Ilmoituksen julkaisuajankohta 3.1.2023.

Rakennus- ja ympäristövalvonnassa on vireillä vaatimus Topinkujan hulevesiongelman ratkaisemiseksi. Asiassa on valmisteltu lupajaostolle päätösehdotus, johon asianosaisilla on mahdollisuus antaa vastine. Tämän ilmoituksen tarkoituksena on turvata kaikkien asianosaisten tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selvityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Yleistiedoksiantoa koskeva ilmoitus pidetään nähtävillä Loimaan verkkosivuilla 3.1. – 20.1.2023. Päätösehdotus lupajaostolle on tämän ilmoituksen ohessa. Muut valmistelun perusteena olevat asiakirjat ovat ilmoitusajan nähtävillä arkisin klo 9.00 – 15.00 rakennus- ja ympäristövalvonnan toimitiloissa osoitteessa Loimijoentie 74, Alastaro. Mahdollinen elinympäristölautakunnan lupajaostolle osoitettu kirjallinen vastine tulee toimittaa viimeistään 20.1.2023 klo 15.00 mennessä Loimaan kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonnan toimipisteeseen, osoite Loimijoentie 74, 32440 Alastaro tai sähköpostitse osoitteeseen rakennus.ymparistovalvonta@loimaa.fi.

Lisätietopyynnöt pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen rakennus.ymparistovalvonta@loimaa.fi.

Ehdotus Loimaan elinympäristölautakunnan lupajaoston päätökseksi