25.8.2020

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen perusteltu päätelmä Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 voimajohtohanke

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 24.8.2020 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Fingrid Oyj:n Huittinen-Forssa 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 

Perusteltu päätelmä sekä muut voimajohtohankkeeseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä täällä.