10.5.2022

Vaasan hallinto-oikeuden päätös Loimaan Kivi Oy:n ympäristölupaa koskevasta valituksesta

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen asiassa 00606/20/5109. Päätös ja siihen liittyvä kuulutus ovat luettavissa Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilta oheisesta linkistä.