31.12.2020

Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen Resykli Oy ja Virttaan moottoriradan ympäristölupaa koskevassa asiassa (diaarinumero 00897/18/5129).

Päätökseen liittyvä kuulutus ja itse päätös ovat nähtävillä Vaasan hallinto-oikeuden internet-sivuilla.

Päätöksestä voi valittaa 5.2.2021 mennessä. Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.