27.10.2020

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 01474/19/5111

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen asiassa 01474/19/5111

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Farmimuna Oy:n ympäristölupaa koskevassa valitusasiassa.

Päätökseen voi hakea muutosta 30.11.2020 mennessä. Valitusohjeet löytyvät liitteenä olevan päätöksen muutoksenhakuosasta.

Päätös ja kuulutus