27.9.2021

Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus valitusasiassa 20826/2021

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty Loimaan kaupungin lupajaoston päätöstä § 31/2021 koskeva valitus

Kuulutus ja valitusasiakirja