28.10.2021

Vaali-ilmoitus Loimaan kaupungin työsuojeluvaalista vuosille 2022-2025

Työsuojeluvaalissa valitaan työsuojelun toimikaudelle 1.1.2022-31.12.2025 (4 vuotta) osapäiväisiä työsuojeluvaltuutettuja nykyisen työsuojeluorganisaation mukaisesti:

– 1 työsuojeluvaltuutettu (Sosiaali- ja terveyspalveluala); 18 h/vko.

– 1 työsuojeluvaltuutettu (Sivistyspalveluala); 15 h/vko.

– 1 työsuojeluvaltuutettu (Tekninen ala, hallintopalveluala, Loimaan Vesi); 7 h/vko.

– 1 työsuojeluvaltuutettu (Toimihenkilöt); 2 h/vko.

– Työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä on sovittu työnantajan ja työntekijöiden edustajien välisissä neuvotteluissa 7.10.2021. Työsuojeluvaltuutettujen tuntimäärät ovat ilmoitettuina yllä olevilla riveillä.

– 2 varavaltuutettua jokaiselle työsuojeluvaltuutetulle.

Vuoden 2023 alusta mahdollisesti voimaanastuva sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus ja siihen sisältyvä sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön (+ sen tukipalveluiden henkilöstön) siirtyminen hyvinvointialueen palvelukseen aiheuttanee muutoksia työsuojeluorganisaation kokoonpanoon.

Ehdokasasettelu

Työsuojeluvaalien ehdokasasettelu järjestetään ma 1.11.2021 – pe 12.11.2021 välisenä aikana. Tänä aikana on mahdollista asettua ehdolle osapäiväisen työsuojeluvaltuutetun tehtävään allekirjoittamalla kirjallinen suostumus (tämän vaali-ilmoituksen liitteenä) ehdokkaaksi asettamisesta. Kirjallinen suostumus toimitetaan sähköisessä muodossa (skannattuna) vaalitoimikunnan puheenjohtajan sähköpostiosoitteeseen (jenni.paatalo@loimaa.fi) perjantaihin 12.11.2021 klo 16:00 mennessä.

On huomioitava, että ehdokasasettelun lopputuloksesta (asetettu ehdokasmäärä) riippuu se, että järjestetäänkö varsinaiset työsuojeluvaalit vai tuleeko kyseeseen ns. sopuvaalit eli nykyiset työsuojeluvaltuutetut ja varatyösuojeluvaltuutetut jatkavat nykyisissä tehtävissään.

Äänestysaika

Osapäiväisten työsuojeluvaltuutettujen mahdollinen äänestys toteutetaan vaalitoimikunnan linjauksen mukaisesti joko sähköisenä äänestyksenä eVaalit.fi -järjestelmässä tai uurnavaalina ma 29.11.2021 – ke 1.12.2021 välisenä ajanjaksona. Mikäli kyseeseen tulee uurnavaali, toteutetaan se virka-ajan puitteissa klo 9:00-15:30. Mahdollisesta äänestystavasta ja siihen sisältyvistä menettelytavoista ilmoitetaan tarkemmin ehdokasasettelun päätyttyä. Äänestysajan päättymisen jälkeen suoritetaan ääntenlasku. Vaalitulos ilmoitetaan ehdokkaina olleille sähköpostitse ääntenlaskun jälkeen.

Äänioikeutettujen / vaalikelpoisten henkilölistan (henkilöstöluettelo) nähtävillä olo

Vaalikelpoisia ovat kaikki äänioikeutetut. Äänioikeutettuja ovat kaikki Loimaan kaupungin työntekijät lukuun ottamatta kunnan johtavia viranhaltijoita (johtoryhmän jäsenet) sekä työsuojelupäälliköitä. Lista äänioikeutetuista (henkilöstöluettelo) on nähtävillä 28.10.2021 alkaen kaupungintalon neuvonnassa osoitteessa Ylistaronkatu 36, Loimaa. Lista löytyy myös L-aseman Tietopankki -kansiossa olevasta Työsuojeluvaalit 2021 -kansiosta. Mikäli omaa nimeäsi ei löydy ko. listasta, voit varmistaa palvelussuhteesi ja työskentelypaikkasi henkilöstöhallinnosta. Kyseinen henkilöstöluettelo on tarkoitettu ehdottomasti ainoastaan Loimaan kaupungin organisaation sisäiseen käyttöön eikä sitä saa hyödyntää muussa kuin näissä työsuojeluvaaleissa eikä sitä saa jakaa, välittää tai muulla tavoin tuoda esiin sen sisältöä missään muussa yhteydessä tai millekään muille tahoille.

Työsuojeluvaalien vaalitoimikunta

Lisätietoja työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen valintamenettelystä saatte vaalitoimikunnalta, jonka yhteystiedot alla:

Jenni Päätalo (SUPER), jenni.paatalo@loimaa.fi, 050-401 4820, puheenjohtaja

Markku Lehtinen (JHL), markku.lehtinen@loimaa.fi, 050-063 1872

Kirsi Vesala (TEHY), kirsi.vesala@loimaa.fi, 050-302 4071

Harri Laukkanen (JUKO), harri.laukkanen@loimaa.fi, 050-595 1853, sihteeri

LOIMAAN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUVAALIEN VAALITOIMIKUNTA 7.10 ja 28.10.2021