26.3.2020

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeus on käsitellyt Loimaan kaupungin hyvinvointivaliokunnan päätöksestä tehdyn valituksen.

Turun hallinto-oikeuteen on jätetty Loimaan kaupungin hyvinvointivaliokunnan 1.10. (§ 78) tekemää päätöstä koskeva kunnallisvalitus. Valituskirjelmän jättäjät ovat vaatineet, että päätökseen sisältyvä kuntoutusosasto 1 sulkemispäätös tulee kumota ja että asia tulee palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Hallinto-oikeuden päätös

Hallinto-oikeus jättää asian tutkimatta seuraavin perustein: Hyvinvointivaliokunnan päätöksessä on kyse valiokunnan kaupunginhallitukselle tekemästä talousarvioehdotuksesta, ja kuntalain 14 §:n mukaan talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto.
Näin valiokunnan päätöksessä oli kyse vain valmistelusta, josta kuntalain 136 §:n mukaan ei voi tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Päätös on nähtävillä Loimaan kaupunginhallintopalvelukeskuksessa 27.3.2020-4.5.2020

KAUPUNGINHALLITUS